15. 4. 2024 | Gramatika

Anglické číslovky: Základy, výslovnost a jejich použití ve větách na jednom místě

V následujících řádcích se podíváme do detailu na zoubek anglickým číslovkám: základy, výslovnost jejich efektivní použití ve větách.

Jsou totiž klíčovou součástí jazyka, ať už se jedná o základní čísla, složené číslovky, nebo číselné výrazy používané v běžném životě, jejich správná výslovnost a použití ve větách jsou nezbytné.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a ovládnout nejen řadové číslovky, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Základní anglické číslovky

 

Anglické číslovky: Základy, výslovnost a jejich použití ve větách na jednom místě obrázek 1

Čísla od 1 do 10 a jejich správná výslovnost

   1. One [wʌn] - Jedna
   2. Two [tuː] - Dva
   3. Three [θriː] - Tři
   4. Four [fɔːr] - Čtyři
   5. Five [faɪv] - Pět
   6. Six [sɪks] - Šest
   7. Seven [ˈsɛvən] - Sedm
   8. Eight [eɪt] - Osm
   9. Nine [naɪn] - Devět
   10. Ten [tɛn] - Deset

  Struktura a pravidla pro tvorbu

   Základy gramatiky angličtiny nejsou nejsnazší, ale mohu vás ujistit, že zrovna číslovky k těm snadnějším a logičtějším částem patří.

   Anglická čísla se tvoří podle specifických pravidel, která umožňují sestavovat složitější čísla z těch základních.

   Například, čísla od 11 do 19 se tvoří přidáním koncovky "-teen" k základnímu číslu (s výjimkou několika nepravidelných tvarů jako "eleven" a "twelve").

   Čísla desítek (20, 30, 40 atd.) se tvoří přidáním koncovky "-ty" k základnímu číslu. Složená čísla mezi desítkami (například 21, 34, 57) se tvoří spojením čísla desítky a základního čísla oddělených spojovníkem (např. "twenty-one").

    

    Rozšířené číslovky

     

    11-100

    Začněme s čísly od 11 do 100. Anglické číslovky se od 20 výše tvoří kombinací desítkového základu (twenty, thirty, forty, atd.) a jednotek (one, two, three, atd.), mezi kterými se nachází spojovník (například twenty-one, thirty-five, forty-eight).

    Důležité je si uvědomit, že číslovky od 13 do 19 mají specifickou koncovku "-teen", což může často plést s “ty”.

    100-1000

    Číslovky jako 100 (one hundred), 200 (two hundred) nebo 500 (five hundred) jsou relativně přímočaré, ale přidání dalších čísel za stovku vyžaduje použití spojky "and" v britské angličtině (např. one hundred and twenty-four).

    V americké angličtině je spojka "and" často vynechávána (např. one hundred twenty-four).

    1000+

    Pokud jde o velká čísla, jako jsou tisíce (thousands), miliony (millions) a desetimiliony (tens of millions), angličtina opět vyžaduje specifický přístup.

    Číslovky pro tisíce se tvoří podobně jako stovky, ale s přidáním slova "thousand" (např. one thousand, two thousand, twenty-five thousand).

    U milionů a vyšších čísel se používá stejný princip.

    Nezapomeňte také na důležitost správného pochopení řadových číslovek.

     

    Nevíte, jak tyto a další anglické záludnosti používat i v praxi?

    Vyslovování a čtení číslovek v angličtině

     

    Anglické číslovky: Základy, výslovnost a jejich použití ve větách na jednom místě obrázek 2

    Čtení desetinných čísel

    Desetinná čísla se čtou tak, že se nejprve přečte celé číslo, poté se řekne "point" a následují jednotlivé číslice desetinného místa.

    Například 3.14 se čte jako "three point one four".

    Čtení zlomků

    Čitatel vyslovujeme jako základní číslovku, jmenovatel jako číslovku řadovou (pokud je čitatel větší než 1, je tato řadová číslovka v množném čísle).

    Výjimkou je jmenovatel 2, který se čte "half" (případně "halves", je-li čitatel větší než 1). Např. ⅓= one third, ¾ = three fourths, ½ = one half, 3/2 = three halves.

    Čtení procent

    Procenta se čtou podobně jako desetinná čísla, ale s přidáním slova "percent" na konci. Například 25% se čte "twenty-five percent".

    Čtení peněžních částek

    U peněz se nejprve čte částka jako celé číslo, následuje měna a poté desetinné částky jako "cents". Například $25.50 se čte "twenty-five dollars and fifty cents".

    Čtení jednotek míry

    Jednotky míry se čtou přímočaře, s tím, že se nejprve uvede číslo a následně jednotka. Například 5 kilometers - "five kilometers".

    Čtení letopočtů

    Letopočty mohou být čteny buď jako dvě dvojice čísel, nebo jako celá čísla, v závislosti na kontextu (například rok 1999 - "nineteen ninety-nine" nebo "one thousand nine hundred ninety-nine").

    Jak číst nulu

    V angličtině existuje několik variant, jak číst číslo 0, včetně "zero", "oh" v telefonních číslech, nebo "nil" ve sportovních výsledcích.

    Tipy pro lepší zapamatování si čísel v angličtině

     

    Detailní tipy, jak se naučit anglicky, které se vztahují i na číslovky, jsem už podrobně rozepsala ve zmíněném článku, ale pokud bych měla vypíchnout 4 klíčové body, byly by to tyto:

     1. Pravidelné opakování a praktické používání v reálném životě, především při mluvení a psaní.
     2. Použití vizuálních pomůcek, jako jsou flashcards (ideálně v mobilních aplikacích).
     3. Poslech písní, sledování videí a čtení textů obsahujících čísla.
     4. Kvalitní online kurz angličtiny, který vám dá strukturu a dostatek tréninku spolu se zpětnou vazbou, aby se vám číslovky vryly pod kůži.

    Závěrem, důkladné pochopení a praxe v oblasti anglických číslovek výrazně přispívá k plynulosti a sebejistotě v anglickém jazyce.

    Ač se totiž číslovky zdají jako triviální oblast jazyka, v praktickém životě a při cestování se bez nich neobejdete. Tak je nepodceňujte. 🙂

    Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

    Oslovte mě a zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

    Podobné články