15. 4. 2024 | Gramatika

Gramatika v angličtině: Základy, pravidla a tipy pro její úspěšné učení

Anglická gramatika může na první pohled působit jako náročná soustava pravidel, avšak její pochopení je klíčem k efektivní komunikaci.

V následujícím textu “Gramatika v angličtině: Základy, pravidla a tipy pro její úspěšné učení”, se dozvíte vše potřebné proto, aby vás gramatika v plynulé mluvě už nebrzdila.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a ovládnout nejen anglickou gramatiku, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Význam gramatiky v angličtině a v procesu učení se jazyka

 

Gramatika je základním stavebním kamenem každého jazyka a angličtina není výjimkou. Její znalost je nezbytná pro správné porozumění a komunikaci.

Gramatika nám poskytuje pravidla, která určují, jak jsou slova používána a spojována do vět, aby měly smysl.

Bez dobrého základu v gramatice můžeme snadno být nepochopeni, nebo ještě hůře, můžeme nepochopit ostatní.

Znalost gramatických pravidel je tedy nezbytná pro vytváření gramaticky správných a srozumitelných vět.

Nevíte, s jakým gramatickým tématem začít? Pojďme se podívat na přehled podle úrovní. Pokud si svou úrovní nejste jistí, přečtěte si článek úrovně angličtiny.

Základní pojmy v anglické gramatice rozdělené přehledně do sekcí

 

Gramatika v angličtině: Základy, pravidla a tipy pro její úspěšné učení obrázek 1

 

Pro začátečníky

  • Anglická abeceda
  • Osobní zájmena (Personal Pronouns)
  • Ukazovací zájmena (Demonstrative Pronouns)
  • Přivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns)
  • Tázací zájmena (Interrogative Pronouns)
  • Přítomný čas prostý (Present simple tense)
  • Minulý čas prostý (Past simple tense)
  • Here a there
  • Základní číslovky (Cardinal Numerals)
  • Řadové číslovky (Ordinal Numerals)
  • Slovosled (Word Order)

Pro pokročilé začátečníky

  • Interpunkce (Punctuation)
  • Členy (Articles)
  • Počitatelnost podstatných jmen (Countability)
  • Přivlastňovací pád (Genitive Case)
  • Zápor (Negation)
  • Minulý čas prostý a průběhový (Past simple and continuous tense)
  • Předpřítomný čas (Present perfect)
  • Budoucí čas (Future tense)
  • Stupňování přídavných jmen (Adjectives – Comparative and Superlative)
  • Stupňování příslovcí (Adverbs – Comparative and Superlative)
  • Zvratná zájmena (Reflexive Pronouns)
  • Vztažná zájmena (Relative Pronouns)
  • Neurčitá zájmena (Indefinite Pronouns)

Pro mírně pokročilé a výše

  • Předložky (Prepositions)
  • Spojky (Conjuctions)
  • Otázky (Questions)
  • Frázová slovesa (Phrasal Verbs)
  • Předpřítomný čas (Present Perfect)
  • Předminulý čas (Past perfect)
  • Předbudoucí čas (Future perfect)
  • Podmínkové věty (Conditionals)
  • To vs. -ing
  • Nepřímá řeč (Reported speech)
  • Trpný rod (Passive voice)
  • Modální slovesa (Modal verbs)

Toto je pouze orientační výčet. Gramatických témat existuje více a to, jaké je pro vás zrovna nejvhodnější, doporučuji konzultovat individuálně s profesionálním lektorem.

Nevíte, jak se všechny tyto gramatické jevy naučit a kde začít? A hlavně, jak jim nejen rozumět, ale používat je i v praxi?

Nejběžnější chyby v gramatice a jak se jim vyhnout

 

Gramatika v angličtině: Základy, pravidla a tipy pro její úspěšné učení obrázek 2

1. Nesprávné použití časů

Angličtina má mnoho časů, které vyjadřují různé časové aspekty akcí. Studenti často zaměňují například Present Simple a Present Continuous nebo minulé časy s Present Perfect. Důležité je pochopit rozdíly mezi nimi a naučit se je správně používat.

2. Chyby v používání předložek

Předložky v angličtině mohou být velmi zrádné, protože často neexistují pevná pravidla pro jejich použití a musí se jednoduše zapamatovat.

3. Nesprávné použití členu

Angličtina rozlišuje mezi určitým členem "the" a neurčitými členy "a/an". Často se stává, že studenti používají neurčitý člen, když je potřeba určitý a naopak. Členy jsou oblast, se kterou studenti bojují nejvíce, protože v češtině je nepoužíváme.

4. Chybná shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je v angličtině nezbytná. Musíme dát pozor, aby forma slovesa odpovídala podmětu v čísle a osobě. Například: "She goes" (ona chodí) vs. "They go" (oni chodí). Nejčastěji dochází k chybám v třetí osobě jednotného čísla v přítomném čase.

5. Nesprávné použití infinitivu a gerundia

Infinitiv (základní tvar slovesa) a gerundium (sloveso zakončené na -ing) se používají v různých situacích a nemohou být vzájemně zaměňovány. Například "I like reading" (Mám rád/a čtení) vs. "I want to read" (Chci číst). Znát rozdíly a vědět, kdy který tvar použít, je klíčové pro správné vyjadřování.

Jak se vyhnout těmto chybám? Správně uchopená teorie ruku v ruce s pravidelnou praxí.

Nebojte se chyb, protože chyby vás naučí mnohem víc než teorie a dokonce i praxe, pokud na ně získáte zpětnou vazbu, například od profesionálního lektora.

Tu včetně výukového plánu sestavuji studentům v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Zdroje pro studium anglické gramatiky

 

Gramatika v angličtině: Základy, pravidla a tipy pro její úspěšné učení obrázek 3

Naštěstí existuje nepřeberné množství zdrojů, které mohou pomoci osvojit si gramatické struktury efektivním a příjemným způsobem.

V následujících odstavcích se podíváme na doporučené knihy, videa, aplikace pro studium anglické gramatiky, stejně jako na tipy od odborníků a zkušenosti ostatních studentů.

Učebnice pro studium gramatiky v angličtině

  1. "English Grammar in Use" od Raymonda Murphyho - Tato kniha je považována za “Bibli” anglické gramatiky a nabízí srozumitelné vysvětlení gramatických pravidel spolu s praktickými cvičeními.

   Existuje v několika obtížnostech.

  2. "Angličtina nejen pro Samouky” od LEDA s.r.o. - Tato kniha je ideální pro někoho, kdo se chce učit gramatiku postupně od úplných základů i s tréninkem slovní zásoby, čtení, poslechu apod.

   Existuje taktéž v několika obtížnostech.

  3. “Cvičebnice anglické gramatiky” od Tomáše Gráfa - Tady nenajdete gramatickou teorii, ale doslova stovky a stovky cvičení na její procvičení.

   Doporučuji všema deseti těm, kteří už nepotřebují další teorii, ale hlavně trénink.

YouTube videa

Pokud neradi čtete dlouhé texty v učebnicích, vyzkoušejte YouTube kanály, kde v dnešní době najdete desítky hodin zábavných výkladů. Doporučuji především tyto kanály:

  1. Výuka AJ online www.youtube.com/@vyukaajonline
   Můj YouTube kanál, kde najdete různé druhy videí - od gramatiky, přes výslovnost, po slovní zásobu a spousty tipů, jak se učit anglicky efektivně.
  2. Bronislav Sobotka
  3. English Hacker
  4. Tommy English
  5. Kubova English

Aplikace

  1. Grammarly – Tato aplikace slouží jako nástroj pro kontrolu gramatiky v psaném textu a může být užitečná pro zdokonalení psaní v angličtině.
  2. Duolingo – Populární aplikace, která nabízí hravý způsob učení gramatiky prostřednictvím krátkých lekcí a cvičení. Pokud jste začátečník, bude pro vás skvělá volba - pokud jste již mírně pokročilí, tato aplikace vám nic nepředá.
  3. Learn English Grammar - Aplikace plná testů rozdělených po úrovních.
  4. Quizlet a Anki - aplikace, ve kterých si můžete vytvořit vlastní sety kartiček na opakování. Považuji je za nejvíce univerzální a tudíž i za nejlepší aplikace na učení angličtiny.

Zdroj, ze kterého budete čerpat teorii a kde budete trénovat praxi, je jen na vás. Vybírejte podle toho, u čeho si dlouhodobě dokážete představit vydržet nejdéle.

Spoustě studentů vyhovuje kombinace více možností, nelimitujte se tedy pouze na jednu.

O efektivním učení nejen anglické gramatiky existuje spousta mýtů.

Chcete se přesvědčit, zda ty nejčastější mýty o angličtině nebrzdí i vás? Přihlaste se na můj webinář zdarma: Pravda vs fikce, aneb 7 mýtů, které brzdí váš pokrok v angličtině.

Praktické tipy pro zlepšení gramatických dovedností

 

Abyste si zlepšili gramatické dovednosti v angličtině, je důležité se věnovat pravidelnému a cílenému studiu. Zde je několik praktických tipů, jak na to:

  1. Studujte teorii aktivně – Nestačí jen číst o gramatických pravidlech, je potřeba s nimi aktivně pracovat.

   Přepisujte si pravidla vlastními slovy, vytvářejte si vlastní příklady a pokuste se pravidla vysvětlit někomu jinému.

  2. Využijte kvalitní studijní materiály – Vyberte si gramatické učebnice nebo online zdroje, které jsou doporučovány jazykovými odborníky.
  3. Pravidelně procvičujte – Jako ve všem, i v gramatice platí, že praxe dělá mistra.
  4. Používejte aplikace a online testy – Technologie nám dnes nabízí mnoho možností, jak se učit zábavnou formou.

   V dnešní době je internet plný sebevyhodnocovacích cvičení, které vám ušetří čas, stačí zadat do vyhledávače “cvičení angličtina online”, případně v angličtině, a najdete jich desítky.

  5. Pište a nechte si své texty kontrolovat – Psaní je skvělý způsob, jak procvičovat gramatiku.

   Pište krátké příběhy, deníkové záznamy nebo eseje a nechte je zkontrolovat od rodilého mluvčího nebo učitele.

   Zpětná vazba vám pomůže identifikovat oblasti, na kterých potřebujete zapracovat.

Shrnutí a závěr

 

Pokud bych měla podtrhnout 3 hlavní body, které bych si přála, abyste si z tohoto článku odnesli, byly by to tyto:

  1. Gramatika nemusí být nuda. Najděte si takový způsob studia teorie a trénování praxe, který vám bude vyhovovat.
  2. Praktická znalost gramatiky vám výrazně ulehčí vyjadřování se v angličtině a budete schopni vést konverzace na úrovni.

   Bude pro vás také o to snazší porozumět druhé straně.

  3. Nezapomínejte převádět teorii do praxe. To uděláte především tak, že budete také trénovat konverzaci v angličtině.
  4. Zpětná vazba je klíčová. Najděte si způsob, jak ji můžete pravidelně získávat, abyste věděli, zda nejen gramatickou teorii chápete a správně používáte.

   Ty nejlepší online kurzy angličtiny patří mezi vynikající zdroje zpětné vazby, která vám pomůže sledovat váš pokrok a zlepšovat se.

Buďte trpěliví, konzistentní a výsledky se určitě dostaví. Držím vám palce!

Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

Oslovte mě a zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Podobné články