Přivlastňovací zájmena v angličtině: Správná tvorba, použití a jejich typy

Přivlastňovací zájmena jsou klíčovou součástí anglické gramatiky a jejich správné používání může výrazně zlepšit vaši plynulost a přesnost v anglickém jazyce. Tento článek se podrobně věnuje přivlastňovacím zájmenům v angličtině, vysvětluje, jak se správně tvoří, jak se používají a jaké typy existují.

Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo pokročilý student angličtiny, získáte zde cenné informace, které vám pomohou lépe porozumět tomuto důležitému gramatickému jevu a efektivně jej využívat ve vaší komunikaci.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a naučit se nejen přivlastňovací zájmena perfektně tak, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Tvoření a použití přivlastňovacích zájmen anglicky

 

Nesamostatná přivlastňovací zájmena

Osobní - podmětná Přivlastňovací - nesamostatná
I My můj
You ty Your tvůj
He on His jeho
She ona Her její
It ono Its onoho (pro neživotná podstatná jména)
We my Our naše
You vy Your vaše
They oni Their jejich

Přivlastňovací jméno NAHRAZUJE člen, tedy nikdy ho nepoužíváme zároveň s ním.

  • Chybně: This is the my cat.
  • Správně: This is my cat

Další příkladové věty:

  • His book is newer than my book. - Jeho kniha je novější než má kniha.
  • Her dog is smaller than our dog. - Její pes je menší než náš pes.
  • Can I use your phone? - Můžu použít tvůj telefon?
  • They always park their bikes here. - Vždycky tu parkují svá kola.
  • Your ideas are similar to my ideas. - Tvá nápady jsou podobné mým nápadům.
Přivlastňovací zájmena v angličtině: Správná tvorba, použití a jejich typy obrázek 1

Častá chyba - svůj, svého, svojeho

V angličtině neexistuje jednotné slovíčko, které by se dalo přeložit jako svůj, ale každé osobní zájmeno má své příslušné přivlastňovací zájmeno.

Například:

  • Půjčím Ti svůj deštník. I’ll lend you my umbrella.
  • Šla se svou dcerou ven. She went out with her daughter.

Samostatná přivlastňovací zájmena

Jak jste si všimli, všechna doposud probraná přivlastňovací zájmena zatím stála vždy před slovíčkem, které přivlastňujeme, proto se ostatně označují jako nesamostatná.

Druhá skupina (označená samostatná) pak logicky označuje přivlastňovací zájmena, která stojí samostatně, tedy není za nimi přivlastňované slovíčko.

V češtině ovšem rozdíl není:

  • To je moje auto. To auto je moje.
  • V angličtině by to ale byla chyba.
  • Chybně: This is my car. This car is my.
  • Správně: This is my car. This car is mine.

V první osobě jednotného čísla se zájmeno my nahradí zájmenem mine. U ostatních osob to naštěstí už není tak komplikované.

U ostatních přivlastňovacích zájmen přidáte jen koncové -s (kromě zájmen his a its, kde koncové -s už je). Jen pro jistotu musím napsat, že se jedná o koncové -s bez apostrofu!

Osobní - podmětná Přivlastňovací - samostatná
I Mine můj
You ty Yours tvůj
He on His jeho
She ona Hers její
It ono Its onoho (pro neživotná podstatná jména)
We my Ours naše
You vy Yours vaše
They oni Theirs jejich

Další příklady:

  • This book is yours, but that one is mine. - Tato kniha je tvá, ale tamta je má.
  • Is this phone hers or yours? - Je tento telefon její nebo tvůj?
  • The decision was theirs to make. - Rozhodnutí bylo na nich.
  • Our car is old, but theirs is even older. - Náš vůz je starý, ale ten jejich je ještě starší.
  • That seat is mine, not yours. - To místo je mé, ne tvé.

Tipy pro efektivní učení a zapamatování si anglických přivlastňovacích zájmen

 

  1. Používání vizuálních pomůcek
   Vytvoření grafických map nebo tabulek, kde budou přivlastňovací zájmena zobrazena vedle příslušných podstatných jmen, může výrazně pomoci s jejich zapamatováním.

   Vizuální prezentace usnadňuje uchopení vzorců a vztahů mezi slovy.

  2. Pravidelná praxe
   Pravidelné používání zájmen v reálných komunikačních situacích nebo ve cvičeních je nezbytné pro jejich osvojení.

   Vytvořte si denní rutinu, kde budete konstruovat věty s různými přivlastňovacími zájmeny, abyste si osvojili jejich správné použití. Pokud nevíte, jak používat zájmena v praxi, můžete zvážit online doučování angličtiny.

  3. Kartičky
   Používání kartiček (flashcards) s přivlastňovacími zájmeny na jedné straně a jejich významem nebo příkladem použití na druhé straně je osvědčenou metodou pro zapamatování.

   Tuto techniku lze snadno zařadit do každodenního studijního plánu. Otázku jak se doma naučit anglicky jsem také vysvětlila v jednom z předchozích článků zde na blogu.

  4. Psaní deníku
   Veďte si deník, kde budete pravidelně používat různá přivlastňovací zájmena. Popište například svůj den, co všechno jste dělali, a zaměřte se na používání zájmen ve správném kontextu.

   Nebo si vymýšlejte krátké příběhy, kde se zaměříte na použití přivlastňovacích zájmen. To pomůže nejen s jejich zapamatováním, ale i s porozuměním kontextu, ve kterém jsou používány.

  5. Online kurzy, aplikace a učebnice
   Mnoho online kurzů angličtiny nabízí specifické lekce zaměřené na přivlastňovací zájmena.

   Vyhledávejte interaktivní cvičení a testy, které vám pomohou s praxí a také takové, které nabízejí cvičení s klíčem, abyste mohli ověřit své odpovědi.

Využitím těchto metod a zdrojů můžete výrazně zlepšit své schopnosti používat přivlastňovací zájmena v angličtině. Klíčem je pravidelná praxe a trpělivost. Nezapomeňte, že učení jazyka je dlouhodobý proces.

Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

Vyzkoušejte Individuální jazykový mentoring.

Podobné články