Správná tvorba a použití záporů je základem gramatiky anglického jazyka a jsou základními stavebními kameny pro srozumitelnou komunikaci. Ačkoliv se může zdát tvorba záporů jednoduchá, existují specifická pravidla a výjimky, které mohou pro mnohé studenty představovat výzvu.

Tento článek se zaměřuje na základy správné tvorby záporů v angličtině, včetně použití a ujasnění dvojitých záporů ve větách.

Definice a význam záporů v angličtině

 

Zápory v angličtině: Jejich správná tvorba, použití a ujasnění dvojitých záporů ve větách obrázek 1

Zápory v angličtině jsou formovány různými způsoby a jsou nezbytné pro komunikaci v angličtině a pro dosažení přesného významu vět.

Základní způsoby tvoření záporů v angličtině zahrnují použití slova "not" a pomocných sloves, modálních sloves a slovesa být.

Zápor se ale dá vytvořit i zápornými přídavnými jmény (např. impossible - nemožný), nebo zápornými příslovci (např. never - nikdy). Základem správného použití záporů je pochopení teorie, a také anglická online cvičení.

Základní pravidla pro tvoření záporů

 

Existuje jedno pravidlo, které se týká záporu v jedné větě. Podle tohoto pravidla by se měl zápor v anglické větě objevit pouze jednou, což lze vyjádřit různými způsoby. Můžeme použít záporku "no" a její odvozeniny, slovo "never" nebo kombinaci gramatického záporu s "any" a jeho variantami.

Příklady:

    • Místo toho, aby se řeklo "She doesn’t have no friends.", správně by mělo být "She has no friends." nebo "She doesn’t have any friends." (Ona nemá žádné kamarády.)
    • Správně by se mělo říci "I’ll tell you nothing." nebo "I won’t tell you anything.", nikoli "I won’t tell you nothing." (Nic ti neřeknu.)
    • Správná forma je "We went nowhere." nebo "We didn’t go anywhere.", nikoli "We didn’t go nowhere." (Nikam jsme nešli.)

I když v češtině můžeme použít více záporů ve větě, v angličtině by se měl použít jen jeden.

Je dobré si uvědomit, že i když se v anglickém jazyce můžete setkat s větami, které obsahují více než jeden zápor, jedná se o neformální a hovorové vyjádření, které můžete slyšet v hudebních textech nebo v neformálních rozhovorech, ale takové “specialitky” už si schovávám pro speciální případy mezi svými studenty v Individuálním jazykovém mentoringu.

Tvorba záporů u sloves

 

Jak už jsem zmínila, nejčastěji se zápor v angličtině tvoří pomocí “not” ve spojení se slovesem. Pojďme se podívat na jednoduchý přehled

1. Sloveso být
Zde se zápor tvoří kombinací vyčasovaného slovesa být (am/is/are) + not. Například: “I am not happy.”

V tabulce vidíte detailní časování:

ZÁPOR – DLOUHÝ TVAR ZÁPOR – ZKRÁCENÝ TVAR
I am not I'm not
You are not You aren't
He is not He isn't
She is not She isn't
It is not It isn't
We are not We aren't
You are not You aren't
They are not They aren't

2. Pomocná a modální slovesa
Může se jednat o slovesa do, did, have, had, was, were,... Nebo také can, will, must,...

Zápor se tvoří taktéž připojením slovesa not, například: “I was not happy.” Stejně jako u slovesa být existují i stažené tvary.

A jak je to tedy s dvojitými zápory ve větě v angličtině?

 

V anglickém jazyce existují situace, kdy věta obsahuje dvě záporné formulace. V těchto případech se oba zápory vzájemně anulují a výsledkem je pozitivní význam.

Tento jev se liší od jiných případů dvojího záporu, kde se negace spíše oslabuje.

Podívejme se na příklad:

    • He never says anything. (V tomto případě máme co do činění s jednoduchým záporem, který naznačuje, že dotyčný vždy mlčí, tedy má negativní význam.)
    • He never says nothing. (Zde vidíme dvojí zápor, který ve výsledku znamená, že dotyčný vždy něco říká, tedy výrok má pozitivní význam.)

Chcete se naučit anglicky, ale nevíte, jak na to?

Přihlaste se na můj 3dílný videokurz zdarma "Jak se naučit anglicky" a zjistěte, jak na to!