Ovládnutí základní slovní zásoby je prvním krokem na cestě k plynulé angličtině a efektivní komunikaci. Pro začátečníky může být osvojení těchto základních slovíček zásadním milníkem, který poskytne základ pro další rozvoj.

Tento článek nabízí 100+ základních anglických slovíček, je tedy průvodcem nejen pro začátečníky i s výslovností a užitečnými tipy.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a rozšířit si svou slovní zásobu, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Porozumění základních slovíček v angličtině

 

100 základních anglických slovíček: Průvodce pro začátečníky s výslovností a užitečnými tipy obrázek 1

Angličtina může pro začátečníky na první pohled vypadat jako nekonečná houba plná slov, s údajnými 171 000 slovy v aktivním slovníku. Může se zdát, že se vám tohle množství nikdy nepodaří ovládnout. Nicméně, dobrá zpráva je, že pro běžnou komunikaci a porozumění většině textů vám postačí jen malý zlomek z této obrovské sbírky.

Většina rodilých mluvčích angličtiny v reálném životě používá asi 20 000 slov aktivně a dalších 40 000 slov pasivně. Ale nemusíte se bát, i toto číslo se může zdát vysoké, ale ve skutečnosti potřebujete znát mnohem méně, abyste se mohli v angličtině domluvit a rozumět textům.

Pokud jde o běžnou komunikaci a pochopení 90 % obsahu, 3 000 slov je vaším magickým číslem. A pokud jste na začátku a chcete se jen zorientovat a zvládnout základní konverzace, 1 000 slov je více než dost.

Je zajímavé, že pokud ovládáte 1 000 slov, dokážete porozumět téměř 80 % neformálních textů. To je poměrně povzbudivé pro začátečníky.

Existuje mnoho zdrojů, které vám mohou pomoci se seznamem prvních 1000 slov, od knih dostupných v knihkupectvích až po seznamy na internetu, nebo ještě lépe efektivní výuka angličtiny online sestavená na míru. Tyto zdroje vám ukážou, která slova jsou nejefektivnější k učení a poskytnou solidní základ pro vaši další jazykovou výbavu.

Pokud se zaměříte na učení pěti nových slov denně, můžete očekávat, že dosáhnete své první tisícovky slov za méně než půl roku. A když jde o angličtinu, tady je seznam 100+ nejčastějších slov, která by vám neměla uniknout. Tato slova vám pomohou položit pevný základ pro vaše další studium a komunikaci v angličtině.

Kategorie základních anglických slovíček

 

Pozdravy a základní fráze

  • Hello - Ahoj - /həˈloʊ/
  • Goodbye - Na shledanou - /ɡʊdˈbaɪ/
  • Thank you - Děkuji - /ˌθæŋk ˈjuː/
  • Please - Prosím - /pliːz/
  • Yes - Ano - /jɛs/
  • No - Ne - /noʊ/

Dny v týdnu

  • Monday - Pondělí - /ˈmʌndeɪ/
  • Tuesday - Úterý - /ˈtjuːzdeɪ/
  • Wednesday - Středa - /ˈwɛnzdeɪ/
  • Thursday - Čtvrtek - /ˈθɜːrzdeɪ/
  • Friday - Pátek - /ˈfraɪdeɪ/
  • Saturday - Sobota - /ˈsætərdeɪ/
  • Sunday - Neděle - /ˈsʌndeɪ/

Měsíce a roční období

  • January - Leden - /ˈdʒænjuˌɛri/
  • February - Únor - /ˈfɛbruˌɛri/
  • March - Březen - /mɑːrtʃ/
  • Spring - Jaro - /sprɪŋ/
  • Summer - Léto - /ˈsʌmər/
  • Autumn (Fall) - Podzim - /ˈɔːtəm/ (/fɔːl/)
  • Winter - Zima - /ˈwɪntər/

Čísla

  • One - Jedna - /wʌn/
  • Two - Dva - /tuː/
  • Three - Tři - /θriː/
  • Ten - Deset - /tɛn/
  • Hundred - Sto - /ˈhʌndrəd/
  • Thousand - Tisíc - /ˈθaʊzənd/

Barvy

  • Red - Červená - /rɛd/
  • Blue - Modrá - /bluː/
  • Green - Zelená - /ɡriːn/
  • Yellow - Žlutá - /ˈjɛloʊ/
  • Black - Černá - /blæk/
  • White - Bílá - /waɪt/

Rodina

  • Mother - Matka - /ˈmʌðər/
  • Father - Otec - /ˈfɑːðər/
  • Brother - Bratr - /ˈbrʌðər/
  • Sister - Sestra - /ˈsɪstər/
  • Grandmother - Babička - /ˈɡrænˌmʌðər/
  • Grandfather - Dědeček - /ˈɡrænˌfɑːðər/

Části těla

  • Head - Hlava - /hɛd/
  • Hand - Ruka - /hænd/
  • Leg - Noha - /lɛɡ/
  • Eye - Oko - /aɪ/
  • Ear - Ucho - /ɪər/
  • Mouth - Ústa - /maʊθ/

Běžné jídlo a nápoje

  • Water - Voda - /ˈwɔːtər/
  • Tea - Čaj - /tiː/
  • Coffee - Káva - /ˈkɔːfi/
  • Bread - Chléb - /brɛd/
  • Butter - Máslo - /ˈbʌtər/
  • Cheese - Sýr - /tʃiːz/

Základní slovesa

  • Go - Jít - /ɡoʊ/
  • See - Vidět - /siː/
  • Speak - Mluvit - /spiːk/
  • Eat - Jíst - /iːt/
  • Drink - Pít - /drɪŋk/
  • Do - Dělat - /duː/
  • Have - Mít - /hæv/

Místa

  • Home - Dům - /hoʊm/
  • School - Škola - /skuːl/
  • Office - Kancelář - /ˈɔfɪs/
  • Store - Obchod - /stɔːr/
  • Hospital - Nemocnice - /ˈhɑːspɪtəl/
  • Restaurant - Restaurace - /ˌrɛstəˈrɑːnt/

Čas a datum

  • Hour - Hodina - /aʊər/
  • Minute - Minuta - /ˈmɪnɪt/
  • Today - Dnes - /təˈdeɪ/
  • Tomorrow - Zítra - /təˈmɑːroʊ/
  • Yesterday - Včera - /ˈjɛstərdeɪ/

Běžná přídavná jména

  • Big - Velký - /bɪɡ/
  • Small - Malý - /smɔːl/
  • Tall - Vysoký - /tɔːl/
  • Short - Krátký - /ʃɔːrt/
  • Good - Dobrý - /ɡʊd/
  • Bad - Špatný - /bæd/

Otázky

  • Who - Kdo - /huː/
  • What - Co - /wɑːt/
  • Where - Kde - /wɛər/
  • When - Kdy - /wɛn/
  • Why - Proč - /waɪ/
  • How - Jak - /haʊ/

Předložky místa a směru

  • On - Na - /ɒn/
  • Under - Pod - /ˈʌndər/
  • In front of - Před - /ɪn ˈfrʌnt ʌv/
  • Behind - Za - /bɪˈhaɪnd/
  • Next to - Vedle - /nɛkst tuː/
  • Between - Mezi - /bɪˈtwiːn/
  • Into - Do - /ˈɪntuː/
  • From - Z - /frɒm/
  • To - K - /tuː/

Jak se učit a procvičovat základní slovíčka

 

100 základních anglických slovíček: Průvodce pro začátečníky s výslovností a užitečnými tipy obrázek 2

Existuje několik tipů, jak si nejlépe rozšířit slovní zásobu. Pojďme se podívat na některé z nich.

  1. Aktivní zapojení do procesu učení
   To může zahrnovat různé metody, jako je psaní vět s nově naučenými slovy, zapojení se do konverzačních cvičení, hraní jazykových her nebo použití techniky flash karet pro opakování.

   Kromě toho je velmi užitečné vytvořit si vlastní příklady vět, které jsou pro vás relevantní a které můžete použít ve skutečném životě. Tímto způsobem se slova lépe uloží do dlouhodobé paměti.

   Pokud nevíte, jak se učit prakticky a aktivně, mohlo by vám pomoci doučování angličtiny online.

  2. Opakování
   Dalším důležitým aspektem je pravidelné opakování. Jazykové dovednosti, včetně slovní zásoby, vyžadují pravidelnou praxi, aby se udržely a dále rozvíjely.

   Opakování nově naučených slov v různých časových intervalech pomáhá upevnit znalosti a zabraňuje zapomínání.

  3. Zapojení se do konverzace
   Hledání příležitostí k použití angličtiny v reálných situacích, ať už online nebo osobně, vám umožní aplikovat nově naučená slova v kontextu.

   To nejen zlepšuje vaši schopnost pamatovat si slova, ale také buduje vaši sebedůvěru v používání jazyka.

  4. Využívání technologií
   Mobilní aplikace na učení angličtiny, podcasty, videa a online kurzy, mohou být také velmi prospěšné.

   Tyto zdroje nabízejí interaktivní způsoby, jak se učit a procvičovat angličtinu, a mnohdy zahrnují cvičení zaměřená na rozšiřování slovní zásoby.

  5. Začlenění nově naučených slov do vašeho každodenního života
   Můžete si například nastavit cíl používat každý den alespoň pět nových slov, ať už v psaní, mluvení nebo myšlení.

   To vám pomůže udržet novou slovní zásobu aktivní a zajistit, že se stane součástí vašeho jazykového repertoáru.

  6. Trpělivost
   Rozšiřování slovní zásoby je proces, který vyžaduje čas a pravidelnou praxi.

   Oslavujte své malé úspěchy a učte se ze svých chyb, protože každý krok vpřed vás přibližuje k plynulosti v angličtině.

Pokud na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomocí výuky z domova nechcete být sami, zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.