Individuální výuka anglického jazyka

Chcete se zlepšit v angličtině komplexně (tj. nejen mluvení, ale i gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení, výslovnost,...)? Zvolte:

Chcete se především rozmluvit?

Máte pouze 10 minut denně, ale chcete už alespoň někde začít?