15. 4. 2024 | Gramatika

Frázová slovesa: Seznam a praktický přehled pro jejich používání v angličtině

Frázová slovesa jsou klíčovou součástí angličtiny, nezbytnou pro plynulou komunikaci.

Tyto složené výrazy, tvořené slovesem a předložkou nebo příslovcem, často mění význam základního slovesa a mohou způsobit značné potíže při učení.

Tento článek poskytuje informace o frázových slovesech, jejich seznam a praktický přehled pro jejich používání v angličtině, který zvýší vaši jazykovou kompetenci.

 

Vysvětlení frázových sloves a jejich důležitost v anglickém jazyce

 

Frázová slovesa: Seznam a praktický přehled pro jejich používání v angličtině obrázek 1

 

Frázová slovesa patří mezi klíčové prvky anglické gramatiky, které obohacují anglický jazyk a dodávají mu na výraznosti a nuanci.

Pro mnohé studenty angličtiny mohou být tato slovesa zdrojem frustrace, neboť jejich význam se často dramaticky liší od základních významů sloves, z nichž jsou odvozena.

Avšak pochopení a správné používání frázových sloves může v komunikaci znamenat rozdíl mezi primitivním a plynulým vyjadřováním.

V této sekci se podíváme blíže na koncept frázových sloves, jejich důležitost v anglickém jazyce a základní charakteristiky, které je definují.

Skládají se z hlavního slovesa a jedné nebo více předložek či adverbií.

Tyto předložky či adverbia slovesu dodávají specifický význam, který je často zcela odlišný od původního významu slovesa samotného.

Například sloveso "break" (zlomit) může v kombinaci s předložkou "up" znamenat "rozchod" (break up), což je zcela odlišný význam.

Klíčové pojmy a základní charakteristiky frázových sloves

 

  • Verb (sloveso)
  • Particle (částice): Předložka nebo adverbium, které se pojí se slovesem a mění jeho význam.
  • Phrasal verb (frázové sloveso): Kombinace slovesa a částice, která jako celek představuje nový význam.

Frázová slovesa se dají rozdělit na několik kategorií, ale gramaticky nejpodstatnější je umět rozlišovat mezi těmi, které potřebují předmět (object) k vyjádření kompletního významu, tzv. transitive phrasal verbs, nebo nepotřebují, tzv. intransitive phrasal verbs.

Pojďme si na to posvítit.

Frázová slovesa bez předmětu (intransitive verbs)

Tato slovesa nepotřebují předmět k vyjádření úplného významu. Například "wake up" (probudit se) je intrazitivní frázové sloveso, protože nevyžaduje další informace k pochopení akce.

Můžete jednoduše říci "I wake up at 7 am" (Probouzím se v 7 ráno). Další příklady:

  1. Sit down - Sednout si
  2. Come back - Vrátit se
  3. Look out - Dávat pozor
  4. Calm down - Uklidnit se
  5. Give up - Vzdát to

Frázová slovesa s předmětem (transitive verbs)

Na rozdíl od intrazitivních sloves tranzitivní frázová slovesa vyžadují předmět.

Například "turn off the light" (vypnout světlo) je tranzitivní frázové sloveso, protože "the light" (světlo) je předmět, který je potřebný k dokončení významu fráze.

  1. Put on - Obléct si / Nandat si
   "It's cold outside, put on your coat."
  2. Pick up - Vyzvednout / Sebrat
   "Can you pick up some milk from the store?"
  3. Fill out - Vyplnit (formulář)
   "You need to fill out this application form."
  4. Look after - Starat se o
   "Could you look after my dog this weekend?"
  5. Throw away - Vyhoďit
   "Don't throw away those papers, they are important."

 

Hovorová frázová slovesa

Stejně jako u každé slovní zásoby je třeba i u frázových sloves rozlišovat jejich formálnost.

Každým dnem vznikají nová a nová frázová slovesa, typicky od nejmladších generací, které se ale rozhodně do formálního prostředí nehodí.

I na tyto nuance upozorňuji své klienty v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Mezi hovorová frázová slovesa patří například:

 1. Chill out - Uvolnit se
 2. Freak out - Zpanikařit
 3. Hook up - Mít (nezávazný) sex
 4. Hang out - Trávit čas společně
 5. Mess around - Blbnout
 6. Pig out - Přejídat se
 7. Zone out - Zdát se nepřítomný, nevnímat
 8. Kick back - Relaxovat, odpočívat
 9. Space out - Být myšlenkami jinde, "vypnout"
 10. Geek out - Nadchnout se, fanouškovsky se zapojit
 11. Veg out - Lenošit, nechat se jen tak být
 12. Make out - Líbat se, mazlit se
 13. Rip off - Podvést, přeplatit
 14. Blow off - Ignorovat, nevšímat si
 15. Hit up - Kontaktovat, oslovit
 16. Pass out - Omdlít, ztratit vědomí

Nevíte, jak se všechna tato frázová slovesa naučit a kde začít?

Tipy na zapamatování a procvičení frázových sloves

 

Frázová slovesa: Seznam a praktický přehled pro jejich používání v angličtině obrázek 2
  1. Vytvořte si kartičky a drilujte.
   Trénink dělá mistry. Vytvořte si kartičky (flashcards) s frázovými slovesy a jejich významy. Na jednu stranu kartičky napište frázové sloveso, na druhou stranu jeho význam a příklad věty. Tyto kartičky si pravidelně prohlížejte a testujte se.
  2. Používejte frázová slovesa ve vlastních větách.
   Aktivní používání nově naučených slov vám pomůže si je lépe zapamatovat. Snažte se vytvořit věty, které jsou pro vás osobně relevantní, jelikož to usnadní zapamatování.
  3. Příběhy a asociace.
   Vytvořte si malé příběhy nebo vtipné asociace pro každé frázové sloveso, které se snažíte naučit. Čím bizarnější a osobnější příběh, tím lépe si sloveso zapamatujete.
  4. Opakujte, opakujte, opakujte.
   Frázová slovesa ani žádná jiná slovíčka se nenaučíte bez toho, aniž byste si je systematicky připomínali a trénovali.
  5. Najděte si vhodnou aplikaci, která vám poskytne interaktivní cvičení.Jejich přehled najdete v mém článku nejlepší aplikace na angličtinu.
  6. Najděte si online kurz, jehož výukový plán zahrnuje frázová slovesa.Zde naleznete přehled nejlepších online kurzů angličtiny.

Frázová slovesa se na první pohled můžou zdát jako velké sousto, ale pamatujte, že rozhodně nemusíte znát všechna frázová slovesa, co existují.

Je to dokonce nemožné. Začněte s některými a uvidíte, kam se dostanete.

Pokud chcete na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomoci a nechat si sestavit jazykový plán a výuku přímo na míru, aby vás co nejrychleji dovedla k vašim jazykovým cílům.

Oslovte mě a zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.

Podobné články