Předložky - noční můra většiny studentů a také nejčastější chyba, kterou u svých studentů vídám. Mám pro vás ale jednu zásadní dobrou zprávu - jakmile pochopíte jejich logiku, zjistíte, že jsou docela jednoduché.

A od toho je tady můj průvodce anglickými předložkami: Klíč k jejich správnému používání a porozumění v anglické gramatice.

Chcete se učit anglicky skutečně efektivně a naučit se nejen předložky perfektně tak, abyste se mohli plynule a sebevědomě vyjadřovat?

Co jsou anglické předložky?

 

Průvodce anglickými předložkami: Klíč k jejich správnému používání a porozumění v anglické gramatice obrázek 1

Předložky jsou anglická slovíčka, která jsou nezbytnou součástí jazyka, díky níž můžeme lépe vyjádřit a pochopit vztahy mezi objekty, lidmi a místy.

Jsou to malá slova, která mohou mít velký význam a ovlivnit celkový smysl věty. Ačkoliv se mohou zdát nepatrné, jsou pro správnou konstrukci vět naprosto klíčové.

Jsou to slova, která vyjadřují vztahy mezi jmény, zájmeny nebo frázemi a dalšími slovy ve větě. Slouží k určení místa, času, směru nebo příčiny.

Předložka stojí obvykle před jménem nebo zájmenem a vytváří s ním předložkovou vazbu.

Předložky hrají roli malých, ale mocných dirigentů, které řídí tok informací a pomáhají nám pochopit vztahy mezi slovy.

Podobně jako anglické číslovky jsou četně používané a studenti v nich hodně chybují. Proto byste jim rozhodně měli věnovat pozornost.

Seznam nejčastěji používaných anglických předložek

 

Průvodce anglickými předložkami: Klíč k jejich správnému používání a porozumění v anglické gramatice obrázek 2

Předložky můžeme rozdělit na několik hlavních kategorií - časové, místní, pohybové a předložkové vazby.

První tři kategorie mají logické vysvětlení a pokud ho pochopíte, nebudete si muset předložky memorovat (až na výjimky), u předložkových vazeb to bohužel tak snadné není a často je třeba si je zapamatovat.

Časové předložky

Předložka překlad poznámka
at v, o pro konkrétní časy dne, svátky
on na pro dny a data
in ve, v pro měsíce, roky, roční období
about kolem, asi používá se pro vyjádření přibližného času
by do, k indikuje deadline
before před
after po
during během
through skrz, během pro delší časové období
over během, přes také pro delší časové období
until dokud, až do
till dokud, až do neformální varianta "until"
from...to od...do určuje začátek a konec
since od začátek v nejisté minulosti
for po dobu určuje délku trvání
within během určuje časový limit
throughout po celou dobu
across napříč, během může znamenat i "přes" v prostorovém smyslu
around kolem určuje přibližný čas
about kolem, asi používá se pro vyjádření přibližného času

Detailní vysvětlení, jak tyto předložky používat a mnemotechnické pomůcky pro snadné používání včetně cvičení najdete v tomto videu:

Místní předložky

Předložka překlad poznámka
at u, na, při pro konkrétní místa nebo události
on na pro umístění na povrchu nebo pro hladiny
in v, ve pro umístění uvnitř prostorů, budov, měst
by vedle, u pro umístění blízko něčeho
next to vedle
beside vedle, po boku
near blízko
between mezi dvěma body
among mezi více body
behind za
in front of před
over nad, přes
under pod
below níže, pod
above nad, výše

Detailní vysvětlení, jak tyto předložky používat a mnemotechnické pomůcky pro snadné používání včetně cvičení najdete v tomto videu:

Pohybové předložky

Předložka překlad poznámka
to k, do směr
from z, od původního bodu
across přes pohyb z jedné strany na druhou
through skrz pohyb skrze prostor nebo objekt
into do vstup dovnitř
out of ven z opuštění místa
onto na pohyb na povrch něčeho
off z pohyb dolů z nějakého povrchu
over přes pohyb nad něčím
under pod pohyb pod něčím
around kolem pohyb kolem něčeho
along podél pohyb podél linie nebo cesty
down dolů pohyb směrem dolů
up nahoru pohyb směrem nahoru
past kolem, mimo pohyb kolem něčeho, míjení
toward(s) směrem k, k směřování k něčemu
away from pryč od pohyb vzdalující se od něčeho
through skrz, prostřednictvím pohyb uvnitř něčeho nebo jeho prostřednictvím
into and out of dovnitř a ven pohyb dovnitř a ven z prostoru
by kolem, okolo pohyb poblíž nebo kolem něčeho

Detailní vysvětlení, jak tyto předložky používat a mnemotechnické pomůcky pro snadné používání včetně cvičení najdete v tomto videu:

Nevíte, jak ale předložky používat prakticky ve větách?

Anglické předložky a jejich použití v praxi - shrnutí

 

Obrovské množství předložek v angličtině může být až zastrašující. Pro praktické učení platí stejné principy, které jsem popsala i ve článku jak si rozšířit slovní zásobu.

Zde je několik rad, jak si jejich studium co nejvíce usnadnit.

    1. Věnujte velkou pozornost studiu mnemotechnických pomůcek (viz má videa výše).
    2. Snažte se pochopit logiku předložek. Spousta z nich se pak dá odvodit selským rozumem.
    3. Všímejte si ustálených slovních spojení (jako listen to, wait for, apod.), když se obklopujete angličtinou.
    4. Učte se předložky postupně podle kategorií (časové, místní, ...) a nekombinujte je. Jakmile se jednu kategorii prakticky naučíte, můžete se pustit do další. Vyzkoušejte výuku angličtiny online v mém podání pro lepší orientaci v kategoriích a správných překladech.
    5. Trénink dělá mistra. Čím více tedy předložky budete trénovat, tím lepší v nich budete.

Ačkoliv to bude někdy náročné, rozhodně se na předložky “nevykašlete”. Jsou nedílnou součástí jazyka, kde hrají klíčovou roli v komunikaci.

Pokud na vaší cestě za vysněnou angličtinou pomocí výuky z domova nechcete být sami, zažádejte o navázání spolupráce v rámci Individuálního jazykového mentoringu.